• โทร 084-352-9021
  • เวลาทำการ : จ-ศ 9.00 - 18.00 น.

บริการกรองสแปมเมลล์

บริการดูแลระบบ IT แบบครบวงจร

ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันอย่างสูง องค์กรเริ่มปรับตัวมีการนำระบบ IT เข้ามาบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อการเปลี่ยนระบบจากกระดาษมาเป็นการบันทึกข้อมูลลงบนเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์ จึงจำเป็นต้องมีการจัดการข้อมูลที่ดี ถ้าให้ทาง ITNETWORK มาช่วยองค์กรคุณจัดการระบบต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน จะช่วยให้องค์กรคุณสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง และปลอดภัย

01

Research

เก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาออกแบบระบบให้ตรงกับความต้องการ

02

Plan

วางแผนตามลักษณะงาน เขียนแผนงาน Diagram เสนอลูกค้าและพรีเซนต์งาน

03

Operation

เริ่มปฏิบัติงานตามแผนงาน แก้ปัญหาที่พบระหว่างทำงาน ส่งงานให้ลูกค้าตรวจสอบผลงาน

04

Feedback

ติดตามผลหลังจากเริ่มใช้งานระบบใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ให้มีความราบรื่น

บริการกรองสแปมเมลล์ (SPAM MAIL Filter)

ระบบป้องกัน spam mail ในระดับ gateway ที่สามารถคัดกรอง email ขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความแม่นยำสูง

1. ผู้ให้บริการ Anti Spam Gateway เลือกใช้ Solution จาก Sophos Anti Spam Gateway ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก


2. สามารถป้องกันไวรัสที่มีกับอีเมล เช่นป้องกันเรียกค่าไถ่ (ransomware)


3. สามารถกักขยะอีเมลขยะ (Spam Mail) และสามารถปล่อยผ่านอีเมลที่ดีได้ ด้วยตนเอง


4. ถ้าพบว่าอีเมลล์ที่ส่งมาเข้าข่ายว่าเป็น Spam จะ Reject เมลล์ฉบับนั้นกลับไป แต่ถ้าเป็นอีเมลล์ที่ดี สามารถอนุญาตให้ส่งผ่านเข้าไปได้ในภายหลัง


* ราคาเริ่มต้น 2,000 บาท

img