• โทร 084-352-9021
  • เวลาทำการ : จ-ศ 9.00 - 18.00 น.

บริการติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค

บริการดูแลระบบ IT แบบครบวงจร

ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันอย่างสูง องค์กรเริ่มปรับตัวมีการนำระบบ IT เข้ามาบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อการเปลี่ยนระบบจากกระดาษมาเป็นการบันทึกข้อมูลลงบนเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์ จึงจำเป็นต้องมีการจัดการข้อมูลที่ดี ถ้าให้ทาง ITNETWORK มาช่วยองค์กรคุณจัดการระบบต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน จะช่วยให้องค์กรคุณสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง และปลอดภัย

01

Research

เก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาออกแบบระบบให้ตรงกับความต้องการ

02

Plan

วางแผนตามลักษณะงาน เขียนแผนงาน Diagram เสนอลูกค้าและพรีเซนต์งาน

03

Operation

เริ่มปฏิบัติงานตามแผนงาน แก้ปัญหาที่พบระหว่างทำงาน ส่งงานให้ลูกค้าตรวจสอบผลงาน

04

Feedback

ติดตามผลหลังจากเริ่มใช้งานระบบใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ให้มีความราบรื่น

บริการติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค

ทางเราจะช่วยออกแบบระบบเน็ตเวิร์คของลูกค้าให้รองรับจำนวนการทำงานของพนักงาน ด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับองค์กร ซึ่งลักษณะงานด้านเน็ตเวิร์คดังนี้

1. Config Network Switches ประกอบด้วย

การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค
การทำ VLAN เพื่อเชื่อมต่อระหว่างอาคาร
การวิเคราะห์ แก้ปัญหาระบบ Network ช้าหรือหลุดบ่อย
การกำหนด Policy ของอุปกรณ์ Network
การบริการดูแลระบบเน็ตเวิร์คแบบรายเดือนหรือรายปี

2. Config Access Point (Wireless LAN) ประกอบด้วย

การออกแบบและติดตั้ง Access Point ให้สัญญาณครอบคลุมทั้งองค์กร
การเลือกใช้อุปกรณ์ที่รองรับทั้งย่าน 5 GHz และ 2.4 GHz
การใช้ Wireless Controller ควบคุม Access Point จุดต่างๆ
การทำ Roaming Access Point เมื่อเดินใช้งานแล้วหลุดการ Access Point ตัวเดิม จะจับสัญญาณตัวใหม่ที่สัญญาณดีกว่าให้อัตโนมัติ
ระบบยืนยันตัวตน (Authentication) ตั้งชื่อและรหัสผ่านก่อนใช้งานอินเทอร์เน็ต

3. Maintenance Network รายเดือน

บริการเข้าตรวจสอบระบบ Network รายเดือน
บริการปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์ค ห้อง Server และจัดทำ Diagram


* ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท

img