• โทร 084-352-9021
  • เวลาทำการ : จ-ศ 9.00 - 18.00 น.

บริการติดตั้งระบบแลน

บริการดูแลระบบ IT แบบครบวงจร

ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันอย่างสูง องค์กรเริ่มปรับตัวมีการนำระบบ IT เข้ามาบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อการเปลี่ยนระบบจากกระดาษมาเป็นการบันทึกข้อมูลลงบนเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์ จึงจำเป็นต้องมีการจัดการข้อมูลที่ดี ถ้าให้ทาง ITNETWORK มาช่วยองค์กรคุณจัดการระบบต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน จะช่วยให้องค์กรคุณสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง และปลอดภัย

01

Research

เก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาออกแบบระบบให้ตรงกับความต้องการ

02

Plan

วางแผนตามลักษณะงาน เขียนแผนงาน Diagram เสนอลูกค้าและพรีเซนต์งาน

03

Operation

เริ่มปฏิบัติงานตามแผนงาน แก้ปัญหาที่พบระหว่างทำงาน ส่งงานให้ลูกค้าตรวจสอบผลงาน

04

Feedback

ติดตามผลหลังจากเริ่มใช้งานระบบใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ให้มีความราบรื่น

img

บริการติดตั้งระบบแลน

รับติดตั้งระบบ LAN และ Fiber Optic ให้กับสำนักงานที่ต้องการปรับปรุงระบบแลนให้เป็นรุ่นใหม่ที่มีความเร็วและทันสมัยมากกว่าเดิม หรือเดินสายแลนและ Fiber Optic ภายใน Office ใหม่ไปเชื่อมต่อกับอาคารต่างๆ

1. บริการเดินสายแลนควบคู่กับระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์

เดินสายแลนพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์ไปพร้อมกัน เพื่อประหยัดงบค่าใช้จ่ายซับซ้อน
เดินสายแลนแบบ CAT6 และเข้าหัวแลน พร้อมทดสอบสัญญาณ
เดินสายแลนภายในห้อง Data Center

2. บริการเดินสาย Fiber Optic เชื่อมต่อระหว่างอาคาร

เดินสาย Fiber Optic พร้อม Splice เพื่อเขื่อมต่อระหว่างอาคาร
เดินสาย Fiber Optic พร้อม Splice เพื่อเชื่อมต่อระหว่่างชั้นของอาคารที่มีความสูง

3. บริการเดินสายแลนเพื่อไปกระจายสัญญาณ Wireless LAN

เดินสายแลนจากจุดกระจายสัญญาณแลนไปเชื่อมต่อกับ Access Point


* ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท