• โทร 084-352-9021
  • เวลาทำการ : จ-ศ 9.00 - 18.00 น.

ติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค

บริการดูแลระบบ IT แบบครบวงจร

ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันอย่างสูง องค์กรเริ่มปรับตัวมีการนำระบบ IT เข้ามาบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อการเปลี่ยนระบบจากกระดาษมาเป็นการบันทึกข้อมูลลงบนเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์ จึงจำเป็นต้องมีการจัดการข้อมูลที่ดี ถ้าให้ทาง ITNETWORK มาช่วยองค์กรคุณจัดการระบบต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน จะช่วยให้องค์กรคุณสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง และปลอดภัย

01

Research

เก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาออกแบบระบบให้ตรงกับความต้องการ

02

Plan

วางแผนตามลักษณะงาน เขียนแผนงาน Diagram เสนอลูกค้าและพรีเซนต์งาน

03

Operation

เริ่มปฏิบัติงานตามแผนงาน แก้ปัญหาที่พบระหว่างทำงาน ส่งงานให้ลูกค้าตรวจสอบผลงาน

04

Feedback

ติดตามผลหลังจากเริ่มใช้งานระบบใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ให้มีความราบรื่น

บริการติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค

ทางเราจะช่วยออกแบบระบบเน็ตเวิร์คของลูกค้าให้รองรับจำนวนการทำงานของพนักงาน ด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับองค์กร ซึ่งลักษณะงานด้านเน็ตเวิร์คดังนี้

1. Config Network Switches ประกอบด้วย

การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค
การทำ VLAN เพื่อเชื่อมต่อระหว่างอาคาร
การวิเคราะห์ แก้ปัญหาระบบ Network ช้าหรือหลุดบ่อย
การกำหนด Policy ของอุปกรณ์ Network
การบริการดูแลระบบเน็ตเวิร์คแบบรายเดือนหรือรายปี

2. Config Access Point (Wireless LAN) ประกอบด้วย

การออกแบบและติดตั้ง Access Point ให้สัญญาณครอบคลุมทั้งองค์กร
การเลือกใช้อุปกรณ์ที่รองรับทั้งย่าน 5 GHz และ 2.4 GHz
การใช้ Wireless Controller ควบคุม Access Point จุดต่างๆ
การทำ Roaming Access Point เมื่อเดินใช้งานแล้วหลุดการ Access Point ตัวเดิม จะจับสัญญาณตัวใหม่ที่สัญญาณดีกว่าให้อัตโนมัติ
ระบบยืนยันตัวตน (Authentication) ตั้งชื่อและรหัสผ่านก่อนใช้งานอินเทอร์เน็ต

3. Maintenance Network รายเดือน

บริการเข้าตรวจสอบระบบ Network รายเดือน
บริการปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์ค ห้อง Server และจัดทำ Diagram


* ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท

img
img

บริการติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์

ทางเราจะช่วยออกแบบระบบเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้าให้รองรับจำนวนการทำงานของพนักงาน ด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับองค์กร ซึ่งลักษณะงานด้านเน็ตเวิร์คดังนี้

1. ออกแบบติดตั้ง Window Server

การ Install Window Server และการตั้งค่า Security ให้มีความปลอดภัย
การทำระบบ Domain Controller และ Active Directory เพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลบน Window Server
การทำ Web Server และ Mail Srrver บนระบบปฏิบัติการ Window
การทำ File Server เพื่อควบคุมการจัดการไฟล์ของแผนกต่างๆ หรือแต่ละบุคคลให้ใช้งานตามสิทธิ์ที่กำหนด
การ Backup ข้อมูลไปไว้อย่างอุปกรณ์ต่างเช่น NAS เพื่อให้ไฟล์ข้อมูลมีความปลอดภัย ถ้าเกิด Server หลักเสียหาย
การกำหนดค่า Raid ให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของ Harddisk

2. ออกแบบติดตั้ง Linux Server์

การ Install Linux และการตั้งค่า Security ให้มีความปลอดภัย
การ Config Web Server และ Mail Server บนระบบปฏิบัติการ Linux ( FreeBSD , CentOS , Ubuntu )
การทำ File Server เพื่อควบคุมการจัดการไฟล์ของแผนกต่างๆ หรือแต่ละบุคคลให้ใช้งานตามสิทธิ์ที่กำหนด
การ Backup ข้อมูลไปไว้อย่างอุปกรณ์ต่างเช่น NAS เพื่อให้ไฟล์ข้อมูลมีความปลอดภัย ถ้าเกิด Server หลักเสียหาย
การกำหนดค่า Raid ให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของ Harddisk

3. ออกแบบและติดตั้งระบบ VMware

ออกแบบและติดตั้งระบบ vCenter Server จากประสบการณ์จริงที่ติดตั้งให้กับโรงแรมชั้นนำของประเทศ
ออกแบบและติดตั้งระบบ VMware ESXi ช่วยให้ Server ของคุณสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการหลายตัวได้ภายใน Server เดียวกัน
ออกแบบและติดตั้งระบบ Backup ข้อมูลทำสำรองไว้ยังไซต์อื่นๆ (DR Site)
บริการตรวจสอบ (MA) ระบบ VMware ให้ลูกค้าที่ไม่มีแผนก IT ดูแลระบบให้


** ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท

บริการติดตั้งระบบ Firewall

ทางเราจะช่วยออกแบบระบบ Security ขององค์กรคุณให้ปลอดภัยจากการโจมตีเข้ามายังระบบเน็ตเวิร์คและเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะเสนอ Firewall ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการโจมตีเข้ามาในรูปแบบต่างๆ

1. ออกแบบและติดตั้งระบบ Firewall

ออกแบบและติดตั้ง Firewall Fortinet โดยกำหนด Policy ให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
ออกแบบและติดตั้ง Firewall Mikrotik โดยกำหนด Policy ให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
ออกแบบและติดตั้งระบบ Authentication Internet เพื่อยืนยันตัวตนก่อนใช้งานอินเทอร์เน็ต
การเขียน Policy เพื่อ Block การใช้งาน Application ที่ไม่ต้องการให้พนักงานใช้งาน
การตรวจสอบดู Log ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต และวิเคราะห์ Log ต่างๆ ซึ่งจะช่วยป้องกันการบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี

2. ออกแบบและติดตั้งระบบ VPN

ระบบ VPN ผ่าน Firewall Fortinet สำหรับองค์กรขนาดกลาง
ระบบ VPN ผ่าน Firewall Mikrotik สำหรับองค์กร SME

3. ออกแบบและติดตั้งระบบ Load Balance Internet

ระบบ Loadbalance ผ่าน Fortinet สำหรับองค์กรขนาดกลาง
ระบบ Loadbalance ผ่าน Paplink สำหรับองค์กร SME
ระบบ Loadbalance ผ่าน Mikrotik สำหรับองค์กร SME
ระบบ Loadbalance ผ่าน Ubiquti สำหรับองค์กร SME


** ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท

img
img

บริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์และจดโดเมน

บริการจดโดเมน (Domain) และ บริการโฮสติ้ง (Hosting) โดยมีระบบ Control Panel (Directadmin) ให้คุณจัดการระบบเว็บไซต์และอีเมลล์ได้เอง ซึ่งที่ลูกค้าที่วางใจในการใช้บริการมากกว่า 100 บริษัท ทั้งหน่วยงานราชการ บริษัทมหาชน และบริษัททั่วไป ซึ่ง Hosting ของทาง itnetwork จะรับเฉพาะลูกค้าด้านธุรกิจเท่านั้น จึงจะทำให้ Server สามารถโหลดใช้งานได้เร็ว ส่งผลดีคือช่วยให้เว็บไซต์ติด SEO ได้ง่าย และเน้นรับลูกค้าเฉพาะเว็บที่เขียนเอง ไม่ได้รับเว็บไซต์สำเร็จรูป เช่น wordpress เป็นต้น เพราะการที่ลูกค้าใช้ Wordpress แล้วไม่ได้ Update Patch จะผลเสียให้เว็บไซต์มีช่องโหว่ อาจจะใช้ช่องทางนี้ส่งยิง Spam ออกไปรบกวน email อื่นๆ ได้ การส่ง email ปริมาณมากๆ ทำให้ ip address ของ Server ติด Blacklist นอกจากทางเราจะป้องกันการติด Blacklist จากช่องโหว่ของเว็บสำเร็จรูปแล้ว ยังจำกัดการส่งไม่เกิน 1,000 ฉบับต่อวันต่อคน ช่วยให้การรับส่งเมลล์ของลูกค้าไม่ถูก Block จากปลายทาง

1. บริการจดโดเมนเนม

บริการจดโดเมนเนม .com .net .org สำหรับทั่วๆ ไป ( 450 บาท / ปี )
บริการจดโดเมนเนม .co.th สำหรับบริษัท ( 1,000 บาท / ปี )
บริการจดโดเมนเนม .ac.th สำหรับโรงเรียน ( 1,000 บาท / ปี )

2. บริการพื้นที่เว็บไซต์

ให้บริการพื้นที่เว็บไซต์
ให้บริการพื้นที่อีเมลลล์
ให้บริการกรองอีเมลล์ สามารถปรับ Score การป้องกัน Spam เมลล์ได้เอง เป็นบริการฟรี
ให้บริการกรองอีเมลล์ แบบเช่าเพิ่มเติม สามารถกรอง Spam แบบรายละเอียดมากขึ้น จากฐานข้อมูล Sophos
สามารถตั้งปริมาณการส่ง email ต่อวัน และพื้นที่ของผุ้ใช้งานแต่ละคน โดยระบบจะกำหนดให้ส่งอีเมลล์ได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 ฉบับต่อวันต่อคน
ระบบกำหนดให้ส่ง email ได้สูงสุดไม่เกิน 3,000 ฉบับต่อ Domain ต่อวัน ช่วยป้องกันการยิง Spam ไปยัง mail server อื่นๆ
มีระบบ Backup ข้อมูลทุกวัน

3. บริการระบบ SSL

ให้บริการระบบ SSL เพียง 990 บาท / ปี


* ราคาเริ่มต้น 1,400 บาท / ปี

บริการกรองสแปมเมลล์ (SPAM MAIL Filter)

ระบบป้องกัน spam mail ในระดับ gateway ที่สามารถคัดกรอง email ขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความแม่นยำสูง

1. ผู้ให้บริการ Anti Spam Gateway เลือกใช้ Solution จาก Sophos Anti Spam Gateway ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก


2. สามารถป้องกันไวรัสที่มีกับอีเมล เช่นป้องกันเรียกค่าไถ่ (ransomware)


3. สามารถกักขยะอีเมลขยะ (Spam Mail) และสามารถปล่อยผ่านอีเมลที่ดีได้ ด้วยตนเอง


4. ถ้าพบว่าอีเมลล์ที่ส่งมาเข้าข่ายว่าเป็น Spam จะ Reject เมลล์ฉบับนั้นกลับไป แต่ถ้าเป็นอีเมลล์ที่ดี สามารถอนุญาตให้ส่งผ่านเข้าไปได้ในภายหลัง


* ราคาเริ่มต้น 2,000 บาท

img
img

บริการติดตั้งระบบแลน

รับติดตั้งระบบ LAN และ Fiber Optic ให้กับสำนักงานที่ต้องการปรับปรุงระบบแลนให้เป็นรุ่นใหม่ที่มีความเร็วและทันสมัยมากกว่าเดิม หรือเดินสายแลนและ Fiber Optic ภายใน Office ใหม่ไปเชื่อมต่อกับอาคารต่างๆ

1. บริการเดินสายแลนควบคู่กับระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์

เดินสายแลนพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์ไปพร้อมกัน เพื่อประหยัดงบค่าใช้จ่ายซับซ้อน
เดินสายแลนแบบ CAT6 และเข้าหัวแลน พร้อมทดสอบสัญญาณ
เดินสายแลนภายในห้อง Data Center

2. บริการเดินสาย Fiber Optic เชื่อมต่อระหว่างอาคาร

เดินสาย Fiber Optic พร้อม Splice เพื่อเขื่อมต่อระหว่างอาคาร
เดินสาย Fiber Optic พร้อม Splice เพื่อเชื่อมต่อระหว่่างชั้นของอาคารที่มีความสูง

3. บริการเดินสายแลนเพื่อไปกระจายสัญญาณ Wireless LAN

เดินสายแลนจากจุดกระจายสัญญาณแลนไปเชื่อมต่อกับ Access Point


* ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท