• โทร 084-352-9021
  • เวลาทำการ : จ-ศ 9.00 - 18.00 น.

บริการติดตั้งระบบ SERVER

บริการดูแลระบบ IT แบบครบวงจร

ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันอย่างสูง องค์กรเริ่มปรับตัวมีการนำระบบ IT เข้ามาบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อการเปลี่ยนระบบจากกระดาษมาเป็นการบันทึกข้อมูลลงบนเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์ จึงจำเป็นต้องมีการจัดการข้อมูลที่ดี ถ้าให้ทาง ITNETWORK มาช่วยองค์กรคุณจัดการระบบต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน จะช่วยให้องค์กรคุณสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง และปลอดภัย

01

Research

เก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาออกแบบระบบให้ตรงกับความต้องการ

02

Plan

วางแผนตามลักษณะงาน เขียนแผนงาน Diagram เสนอลูกค้าและพรีเซนต์งาน

03

Operation

เริ่มปฏิบัติงานตามแผนงาน แก้ปัญหาที่พบระหว่างทำงาน ส่งงานให้ลูกค้าตรวจสอบผลงาน

04

Feedback

ติดตามผลหลังจากเริ่มใช้งานระบบใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ให้มีความราบรื่น

img

ติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์

ทางเราจะช่วยออกแบบระบบเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้าให้รองรับจำนวนการทำงานของพนักงาน ด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับองค์กร ซึ่งลักษณะงานด้านเน็ตเวิร์คดังนี้

1. ออกแบบติดตั้ง Window Server

การ Install Window Server และการตั้งค่า Security ให้มีความปลอดภัย
การทำระบบ Domain Controller และ Active Directory เพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลบน Window Server
การทำ Web Server และ Mail Srrver บนระบบปฏิบัติการ Window
การทำ File Server เพื่อควบคุมการจัดการไฟล์ของแผนกต่างๆ หรือแต่ละบุคคลให้ใช้งานตามสิทธิ์ที่กำหนด
การ Backup ข้อมูลไปไว้อย่างอุปกรณ์ต่างเช่น NAS เพื่อให้ไฟล์ข้อมูลมีความปลอดภัย ถ้าเกิด Server หลักเสียหาย
การกำหนดค่า Raid ให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของ Harddisk

2. ออกแบบติดตั้ง Linux Server์

การ Install Linux และการตั้งค่า Security ให้มีความปลอดภัย
การ Config Web Server และ Mail Server บนระบบปฏิบัติการ Linux ( FreeBSD , CentOS , Ubuntu )
การทำ File Server เพื่อควบคุมการจัดการไฟล์ของแผนกต่างๆ หรือแต่ละบุคคลให้ใช้งานตามสิทธิ์ที่กำหนด
การ Backup ข้อมูลไปไว้อย่างอุปกรณ์ต่างเช่น NAS เพื่อให้ไฟล์ข้อมูลมีความปลอดภัย ถ้าเกิด Server หลักเสียหาย
การกำหนดค่า Raid ให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของ Harddisk

3. ออกแบบและติดตั้งระบบ VMware

ออกแบบและติดตั้งระบบ vCenter Server จากประสบการณ์จริงที่ติดตั้งให้กับโรงแรมชั้นนำของประเทศ
ออกแบบและติดตั้งระบบ VMware ESXi ช่วยให้ Server ของคุณสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการหลายตัวได้ภายใน Server เดียวกัน
ออกแบบและติดตั้งระบบ Backup ข้อมูลทำสำรองไว้ยังไซต์อื่นๆ (DR Site)
บริการตรวจสอบ (MA) ระบบ VMware ให้ลูกค้าที่ไม่มีแผนก IT ดูแลระบบให้

** ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท