บริษัท ไอที เน็ตเวิร์ค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบต่างๆ ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กไปถึงองค์กรขนาดใหญ่
ทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน โดยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์กว่า 10 ปี ดังนี้- ให้คำปรึกษาด้านระบบเครือข่าย เช่น Lan, Wan, VPN ,VoIP (Consulting Service Network)
- วิเคราะห์ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย (Designing and Implementing Network)
- ดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย เป็นรายเดือนและรายปี (Maintenance Service Network)
- ให้ความรู้และฝึกอบรมด้านระบบเครือข่าย(Training Service Network)- ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยของระบบเซิร์ฟเวอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ (Security Consulting Service)
  เช่น Firewall , Anti Virus , Anti Spam Mail
- วิเคราะห์ออกแบบและติดตั้งความปลอดภัยของระบบเครือข่าย , ระบบเซิร์ฟเวอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ (Security Designing and Implementing)
- ดูแลและบำรุงรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย , ระบบเซิร์ฟเวอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ เป็นรายเดือนและรายปี(Security Maintenance Service)
- ให้ความรู้และฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่าย , ระบบเซิร์ฟเวอร์ และระบบคอมพิวเตอร์(Security Training Service)- ให้คำปรึกษาด้านระบบเซิร์ฟเวอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ (Consulting Service System)
  เช่น Mail Server, Web Server, Proxy Server, DNS Server, Database Server , File Server , LDAP Server
- วิเคราะห์ออกแบบและติดตั้งระบบระบบเซิร์ฟเวอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ (Designing and Implementing System)
- ดูแลและบำรุงรักษาระบบเซิร์ฟเวอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ เป็นรายเดือนและรายปี (Maintenance Service System)
- ให้ความรู้และฝึกอบรมด้านระบบเซิร์ฟเวอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ (Training Service System)บริการให้คำปรึกษาปรับปรุงระบบ ดูแลรักษาั พัฒนาระบบ ทั้งด้านระบบเครือข่าย ระบบเซิร์ฟเวอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ดูแล ปรับปรุง และอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ โปรแกรม- ให้คำปรึกษาด้านโปรแกรม Software , Web Application , Web Design (Consulting Service Program)
- วิเคราะห์ออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรม (Designing and Implementing Program)
- ดูแลและบำรุงรักษา Software , Web Application , Web Design เป็นรายเดือนและรายปี (Maintenance Service Program)
- พัฒนา Software , Web Application , Web Design ระบบเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้น (Development Program)
- ให้ความรู้และฝึกอบรมด้าน Software , Web Application , Web Design (Training Service Program)จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น Router , Switch , Firewall , Server , UPS , Rack , Desktop , Notebook , Printer , Voip หลากหลายยี่ห้อดังนี้ คลิกเพื่อดูรายละเอียด